El complement perfecte
per estalviar espai, grapar i perforar
Realitzar diversos acabats emulant, en molts casos, una imprempta professional.

UpCycling

SR3140
Finisher SR3140
Apilat de 1.000 fulls
Grapat de 50 fulls
Perforadora PU3050 (Op.)

UpCycling

SR3150
Finisher SR3150
Grapat 2 grapes
Grapat al llom
Grapat al llom de 15 fulls

UpCycling

SR3160
Finisher SR3160
Apilat de 3.000 fulls
Grapat esbiaixat
Perforadora PU3060 (Op.)

UpCycling

SR3170
Finisher SR3170
Apilat de 2.000 fulls
Grapat al llom de 20 fulls
Grapat al llom