CREATIVE ReUSE

Aprofitant l’experiència adquirida durant els últims anys en el desenvolupament de nous productes, ORBYS ha dissenyat un procés productiu de UpCycling per a equips reprogràfics.

Evita que un equip que ha finalitzat el seu primer cicle de vida siga degradat a matèries primeres, i a través d’un procés complet de re-fabricació, el nostre procés de UpCycling, aconsegueix generar un segon cicle de vida complet per a l’equip.

Reduint d’aquesta manera l’impacte ambiental i generant equips amb un equilibri de valor major que el producte original.

UPCYCLING

CREATIVE ReUSE

Aprofitant l’experiència adquirida durant els últims anys en el desenvolupament de nous productes, ORBYS ha dissenyat un procés productiu de UpCycling per a equips reprogràfics.

Evita que un equip que ha finalitzat el seu primer cicle de vida siga degradat a matèries primeres, i a través d’un procés complet de re-fabricació, el nostre procés de UpCycling, aconsegueix generar un segon cicle de vida complet per a l’equip.

Reduint d’aquesta manera l’impacte ambiental i generant equips amb un equilibri de valor major que el producte original.