CREATIVE ReUSE

Profitând de experiența dobândită în ultimii ani în dezvoltarea de noi produse, ORBYS a proiectat un proces de producție UpCycling pentru echipamente de reprografie.

Împiedică degradarea în materie primă a echipamentelor care și-au finalizat primul ciclu de viață, iar printr-un proces complet de re-fabricare, procesul nostru UpCycling reușește să genereze un al doilea ciclu de viață complet pentru echipamente.

Astfel, se reduce impactul asupra mediului și se generează echipamente cu un echilibru de valoare mai mare decât produsul original.

UPCYCLING

CREATIVE ReUSE

Aprovechando la experiencia adquirida durante los últimos años en el desarrollo de nuevos productos, ORBYS ha diseñado un proceso productivo de UpCycling para equipos reprográficos.

Evita que un equipo que ha finalizado su primer ciclo de vida sea degradado a materias primas, y a través de un proceso completo de re-fabricación, nuestro proceso de UpCycling, consigue generar un segundo ciclo de vida completo para el equipo.

Reduciendo de este modo el impacto ambiental y generando equipos con un equilibrio de valor mayor que el producto original.

UPCYCLING