Noua cale

pentru a tipări lumea

Reduceți impactul asupra mediului cu echipamentele de reprografie ORBYS Upcycling. Un proces complet de re-fabricare care generează echipamente cu un nou ciclu de viață și un echilibru de valoare mai mare decât produsul original.

ORBYS UPCYCLING

La nueva manera

de imprimir el mundo

Reduzca el impacto ambiental con los equipos reprográficos ORBYS Upcycling. Un completo proceso de re-fabricación que genera equipos con un nuevo ciclo de vida y un equilibrio de valor mayor que el producto original.